Informācija

Distances līgums

INTERNETVEIKALA VINITIM.COM LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Internetveikala lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.vinitim.com Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums (piedāvājums) ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.vinitim.com, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

Termini:

  • “Vinitim.com” (tekstā arī “mēs”, “mūsu”) – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.vinitim.com, kuras īpašnieks ir Vinitim.com SIA, reģistrācijas Nr. 40003904017, juridiskā adrese: Tērbatas iela 73, Rīga, LV-1001, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības ietvaros, saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  • Klients – fiziska (kura sasniegusi 18 gadu vecumu) vai juridiska persona, kas pasūta preces “Vinitim.com” mājas lapā, un kurai nav ierobežota tiesībspēja vai rīcībspēja, un tā var stāties līgumattiecībās ar “Vinitim.com”;
  • Piegāde - klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;

Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot “Vinitim.com” pakalpojumus un pasūtīt preces. Veicot pasūtījumu Klientam – fiziskai personai – ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa numurs saziņai un precīza piegādes adrese. Veicot pasūtījumu Klientam – juridiskai personai – ir jāsniedz šāda informācija: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti arī tad, ja Klients izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo minētie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4 Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu “Vinitim.com” sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi var uzzināt Vinitim.com privātuma politikā

Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Cenu un akciju piedāvājums "Vinitim.com" e-veikalā ir spēkā tikai e-veikalā www.vinitim.com.

3.2. Preču cenas “Vinitim.com” ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības vai jebkuru citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.3. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi, Rīgā un Rīgas rajonā - 5 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir 29,99 EUR vai mazāka. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 30,00 EUR. 

3.4. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa 10 EUR par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi ārpus Rīgas.

3.5. Par Rīga+ Rīgas rajona teritoriju "Vinitim.com" uzskata pilsētas un apdzīvotas vietas: Rīga, Jūrmala, Babīte, Piņķi, Jaunmārupe, Mārupe, Tīraine, Baloži, Ulbroka, Berģi, Baltezers, Ādaži un Kalngale.

3.6. Par ārpus Rīgas teritoriju "Vinitim.com" uzskata:

Pilsētas:  Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Ludza, Aizkraukle, Alūksne, Preiļi, Talsi, Balvi, Cēsis, Krāslava, Ogre, Saldus.

3.7. “Vinitim.com” patur tiesības manīt piegādes veidus, summas un piegādes teritoriju iedalījumu. Izmaiņas paliek spēkā brīdī, kad tās tiek publicētas “Vinitim.com” vietnē sadaļā “Piegādes politika”.

3.8. Klients drīkst norēķināties par pasūtījumu tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas “Vinitim.com” maksājumu metožu izvēlnē, pasūtījuma veikšanas brīdī. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.9. Pasūtījuma saņemšanas laikā, neatkarīgi no piegādes veida vai tā, vai pasūtījumu veica fiziska vai juridiska persona, Klientam obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurš apliecina, ka Klients ir pilngadīga persona.

3.10. Preces tiek komplektētas kartona kastēs, vai tiek piegādātas bez iepakojuma. 

Produktu apkopošana un piegāde

4.1. “Vinitim.com” cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ “Vinitim.com” negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. “Vinitim.com” piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē (piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzdzīvokļu mājā) tikai, ja:

  • Piegādātājs ir saņēmis Klienta piekrišanu; un
  • Vinitim.com piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. “Vinitim.com” vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu tikai līdz piegādes adreses galvenajai ieejai, un Klientam ir pienākums saņemt preci tieši šajā vietā.

4.3. Piegādēm uz Klienta – juridiskās personas – uzņēmuma adresi, “Vinitim.com” var nodrošināt piegādi tikai līdz attiecīgās ēkas pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.4. Preces drīkst pasūtīt un saņemt tikai pilngadīga persona, tas ir, persona,  kura sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, un ir veikusi Smart-ID vecuma pārbaudes verifikāciju pirkuma laikā mājas lapā, kā arī pasūtījuma saņemšanas laikā ir uzrādījusi personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Ja Klients nebūs pieejams piegādes adresē, un nevarēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu pilngadības apliecināšanai, piegādātājs neizsniegs pasūtītās preces, tās paliks pie piegādātāja, un Klients nebūs tiesīgs prasīt līguma atcelšanu vai jebkādu zaudējumu atlīdzināšanu. 

4.5. Alkoholiskie dzērieni netiek piegādāti (izsniegti) no pulksten 22.00 līdz 8.00.  

4.6. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā un vietā, taču piegādes adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts par piegādes neiespējamību, un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos “Vinitim.com” ir tiesīgs pieprasīt papildu samaksu par atkārtotu piegādi. 

Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti “Vinitim.com” vietnē, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2. Par visu “Vinitim.com” vietnē produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un/vai izplatītājs. “Vinitim.com” ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot “Vinitim.com”. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos “Vinitim.com” izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. “Vinitim.com” ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no precēm, tās ir jānogādā atpakaļ “Vinitim.com” veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda “Vinitim.com” darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros. Ja Klients nevar nodrošināt šīs prasības, “Vinitim.com” patur tiesības Klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie “Vinitim.com” ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un “Vinitim.com” noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. “Vinitim.com” ir tiesības pieprasīt Klientam visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

Pasūtījuma atcelšana

7.1. Neparedzētu apstākļu gadījumā “Vinitim.com” var, bez iepriekšējas Klienta informēšanas, uz laiku vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību vinitim.com interneta vietnē. Šādos gadījumos “Vinitim.com” atlīdzinās Klientam pasūtījuma summu (cenu) par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas dienas. 

Klientu apkalpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos “Vinitim.com”, sazināties ar mums darba dienās laikā no 10:00 līdz 22:00 pa telefonu +371 25444552, vai e-pastu: .

Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. “Vinitim.com” var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos. Aktuāla Lietošanas noteikumu redakcija ir publicēta interneta vietnē www.vinitim.com.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem  aktiem, un visi strīdi, ja tie nevar tikt atrisināt pārrunu veidā, tiks izskatīti piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā.ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS AIZLIEGTS PĀRDOT, IEGĀDĀTIES VAI NODOT NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM!